Æresmedlemmer, Årets BGK’ere, Banerekorden, Formænd i klubben

Æresmedlemmer

34-85 Bue Hansen – Æresmedlem 27/2 2012
Bue har ydet en lang og trofast indsats for klubben i mere end 25 år. Har siddet i bestyrelsen i 11 år, været medlem af Baneudvalget, i UK udvalget, holdleder for elitehold for damer og er stadig formand for Seniorudvalget. Så en yderst aktiv BGK’er med et muntert humør og en altid positiv indstilling.

34-3 Svend Kofoed Olsen – Æresmedlem 21/2 2010
Har ydet en stor frivillig indsats i klubben som bestyrelses- og udvalgsmedlem, og ikke mindst som baneudvalgsformand i perioden, hvor banen blev udvidet fra 9 til 18 huller.

34- 264 Poul Houtved Olsen – Æresmedlem 15/2 2009
Har ydet en meget stor frivillig indsats for klubben i udvalg og bestyrelse gennem rigtig mange år.

34-1 Sven Andersen – Æresmedlem 17/2 2002
Udviklede BGK til det klubben er i dag. (18-huls bane)

34- ? Johannes Thoms – Æresmedlem 23/3 1995
Stiftede BGK i 1972. (Afgik ved døden 24/10 1998)

Årets BGKer

Årets BGKer 2015 – Torsten Rasmussen
Torsten overtog det fulde ansvar for Bornholm Golf Open 2015. Torsten gjorde en kæmpe indsats med at få turneringen kørt i stilling og sat op, samt med at få sponsorer til turneringen.

På trods af en aftale om ligelig arbejdsdeling mellem de bornholmske golfklubber, så var Torsten vedholdende, da de øvrige klubber svigtede både organisatorisk men ikke mindst arbejdsmæssigt i forberedelsesfasen.

Det er Torstens fortjeneste, at klubberne kunne bogføre en indtægt på over 20 tkr. i regnskabsåret 2015.

Kort sagt – BGO ville være fortid hvis ikke Torsten på BGKs vegne, havde påtaget sig opgaven med at videreføre turneringen.

Årets BGKer 2015 – Søren B. Johansen
Sørens frivillige indsats i Café Teestedet har været meget værdifuld for BGK og været med til at løfte cafeens økonomiske resultat.

Caféens medarbejdere er glade for Sørens indsats i køkkenet, hvor alle arbejder på samme vilkår og under de samme regler.

Søren er en super god kammerat, flink og rar at omgås og vellidt af klubbens medlemmer. Torsdagsherrerne har nydt godt af hans store hjælpsomhed med spisning og længere åbningstider om torsdagen. Kort sagt han bidrager til en god stemning i Café Teestedet såvel som i arrangementer og turneringer.

Café Teestedet ville ikke have haft fredagsåbent hvis ikke Søren på frivillig basis påtog sig opgaven.

Årets BGKer 2014 – Kratrydderbanden
Bue Hansen, Per Pihl Hansen, (Pil og Bue – som Leif omtaler dem), Jens Kofoed, Gunni Kure, Ole Sonne Hansen, Peter Karmann Sode, Mogens Kofoed.
Vi vil gerne takke for det store arbejde som en gruppe medlemmer har lavet i 2014. De startede deres arbejde i 2013 og har fortsat med et endnu større arbejde i 2014.
Deres arbejde har forskønnet vores bane, og de arbejder i et tæt samarbejde med vores chefgreenkeeper, Leif Nielsen. På denne måde har der været en stor samordning med det store arbejde som greenkeeperne laver i det daglige.
Det er selvfølgelig ”Kratrydder – banden” vi tænker på.
Det store arbejde med at holde skråninger og skovområderne på, har aflastet greenkeeperne og har sat ”Prikken over i´et” i den forskønnelse som er sket på banen. Her vil vi specielt nævne arbejdet med hul 4, og området omkring hul 13 til 16.
Det er en fornøjelse at se resultatet af jeres arbejde, men samtidig har det været en fornøjelse at se det humør I har lagt for dagen når I arbejdede på banen.

Årets BGKer 2014 – Kjeld “Nuller” Nielsen
Vi vil gerne takke det her medlem, først og fremmest for en stor stor indsats igennem mange år. For aktivt at involvere sig og stille spørgsmål og komme med forslag og ideer, både ved medlemsmøder og generalforsamlinger. Han møder næsten op til alt hvad der arrangeres i klubben.
For selv, at arrangere turneringer, bla. er han involveret i RIK, Viking og Knudsker ”Kopperne”, par-3 bane matchen for handicappede medlemmer og ikke handicappede medlemmer og Golf-Bridgeturneringen
Det er naturligvis ”Nuller” det drejer sig om.
I 2014 fik Nuller ideen til at lave en ”Ryder Cup” for øens bedste spillere. Og efter grønt lys fra Bestyrelsen – henvendte han sig i Nexø og Rø for at samle et team, der skulle arbejde videre med denne nye turnering. Nu sidder i måske og tænker – Ryder Cup – det har vi da ikke hørt noget om? Og det er rigtigt – for interessen var ikke tilstede i de andre klubber.
Men nogle gange bliver gode ideer til noget og andre gange gør de ikke! Men at få en god ide, og selv arbejde videre med den fordi man tror det kan blive til noget stort – al ære og respekt for det.
Til sidst vil jeg nævne at ”Nuller” samler alle avisskriverier om BGK og sætter ind i en scrapbog. Tak for at være med til at dokumentere BGKs historie.

Årets BGKer 2013 – 34- 2862 Inge Eriksen
En hædersbevisning for en kæmpe indsats for at ”ryste” de nye fra golfskolerne sammen. Inge modtog til kaninafslutningen den 5. oktober en Kaninstatuette for sit initiativ med at samle årets nybegyndere til spil både på par-3 banen og stor bane. Inge har også hjulpet til ved besøg af skoleklasser. Det er ikke ret tit vi oplever et nyt medlem, i sin første sæson, engagerer sig så aktivt i klubben. Derfor er udnævnelsen til Årets BGK’er meget velfortjent.

Årets BGKer 2012 – 34-735 Jytte Hansen
Jytte er formand for Tirsdagsdamerne og med til at styrke sammenholdet blandt damerne ved bl.a. at arrangere damedags matcherne, fællesspisning og ikke mindst Pink Cup hvor der samles ind gennem Kræftens Bekæmpelse til “Støt Brysterne”.

Årets BGKer 2012 – 34-2042 Mogens Kofoed
Mogens har som formand for Klubhusudvalget stået i spidsen for opførelse af det nye klubhustag, hvor han har koordineret de frivillige hjælperes indsats samt, ikke mindst selv hjulpet til, helt fra at få tegnet taget til at få ledt tag-regnvandet bort fra klubhuset.

Årets BGKer 2011 – Eliteholdet
Hædersbevisningen gives for holdets indsats i 2010, hvor det lykkedes at spille sig til en plads 1. division.

Årets BGKer 2010 – 34-684 Kirsten Sonne og 34-211 Mille Marie Munch
For det store frivillige arbejde de har udført i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af DGU Pigecamp på Bornholm i 2009.

Årets BGKer 2009 – 34-716 Fritz Kirschler og 34-313 Svend Erik Olsen
For det store frivillige arbejde de har udført for BGK gennem Husudvalget i år 2008.

Banerekorden

Bruttoslag Navn og klub
61 Sat på andendagen af Bornholm Golf Open 16/8 2013 Morten Winther
Sydsjællands Golf Klub
64 Sat ved 3. runde af Bornholmsmesterskabet 19/6 2005 Brian Mogensen
Bornholms Golf Klub
64 Sat under Pinseturneringen 1/6 2009 Michael Hågensen
Bornholms Golf Klub
65 Sat ved Klubmesterskabet 31/8 2002 Emil Rasmussen
Bornholms Golf Klub

Formænd for Bornholms Golf Klub

År Formand
2010 – Marianne Munk Kofoed
2008 – 2010 John Nielsen
2004 – 2008 Arne Mikkelsen
2001 – 2004 Hanne Blem-Bidstrup
1995 – 2001 Mogens Spang
1981 – 1995 Sven Andersen
1972 – 1981 Johannes Thoms