Bornholms Golf Klubs historie delt op i 2 afsnit, fortalt af tidligere formand for Bornholms Golf Klub, Sven Andersen. Udsendelse er tidligere sendt på TV2 Bornholm.

Læs om Bornhols Golf Klub herunder

“Gennem en årrække i slutningen af 1960erne har der på Bornholm været bestræbelser i gang for at få anlagt en golfbane. Flere projekter har været drøftet og undersøgt. Enkelte nåede også og at blive skitseret og forhandlet med myndighederne. Det var især en kreds af Rønneborgere, hovedsageligt omkring Rønne Handelsstandsforening der udfoldede bestræbelserne, men projekterne nåede ikke igennem, blandt andet fordi det var vanskeligt at skabe den økonomiske baggrund.”

Således indledes – ordret – den første forhandlings-protokol for Bornholms Golf Klub under overskriften “Golf på Bornholm”.

Klubbens første bestyrelse: Johannes Thoms – Erik Kolls – Johannes Bjørnsen – Hanne Blem Bidstrup – Palle West – Paul Larsen – Curt Brink Andersen.

Der etableres en træningsbane i Robbedale – området er hvad der i dag svarer til første halvdel af hul 1 og greenen på hul 18.
38 medlemmer var mødt frem til klubbens første generalforsamling , hvor driftsregnskabet balancerede med 13.779,61. Kontingent for enkeltmedlem var 350 kr.
Opmålt og godkendt af DGU indvies en 9-hullers bane i Robbedale, og der bliver lejet yderligere arealer.
Sven Andersen bliver valgt til klubbens anden formand efter at have siddet i bestyreslen siden 1978. Med ham som formand kom der gang i planerne for udvidelse af golfbanen og en skitse var klar ved årskifter 1981/1982
Fire nye huller åbnes af Rønne Kommunes kulturudvalgsformand Knud Jeppesen, så klubben nu råder over 13 huller.
Efter 14 år kunne BGK indvie en “rigtig” golfbane – 18 huller, noget man blot 10 år tidligere ikke havde drømt om.
På indkaldelsen til generalforsamlingen den 31. oktober 1972 var trykt et bomærke/logo, som kunstmaleren Poul Stoltze havde lavet. Det blev godkendt af generalforsamlingen og er herefter klubbens bomærke.

Om tilblivelsen af bomærket fortæller Poul Stoltze:

“Jeg fik lov til at låne et par køller og en kugle til inspiration. Jeg startede med to krydsende køller som skulle hænge sammen med et symbol for Bornholm. Griffen er der vist ikke mange, der forbinder med vores Ø, selvom den bliver brugt af, både amtet og milliæret og hverken rundkirke, Hammershus eller silderøgeri fandt jeg relevant, så derfor kunne jeg ikke komme uden om at bruge Øens tegning.
De fleste kender jo Bornholm som anbragt i sin egen lille firkant på danmarkskortet.
Da jeg tegnede Øen af efter kortet, bemærkede jeg, at 15. længdegrad går her, den linie på hvilken solen står nøjagtig i syd kl. 12.
Da golfspillet jo i høj grad drejer sig om præcision, fandt jeg det naturligt at markere dette ved at anbringe golfkøllen her

Pludselig fik jeg elementerne til at hænge sammen og ved at lade golfkøllens skaft fortsætte op i K’et og Hammeren pege på B’et, opnåede jeg en heraldisk virkning.

Jeg fandt det naturligt også at markere den 55. breddegrad, især da jeg bemærkede at punktet, hvor de to geografiske linier skærer hinanden, ligger ved Slusegård, et dejligt landskab, som enhver golfspiller også må kunne glæde sig over “.

I den anledning blev der holdt en fest den 6. juli 2012, en reception den 7. juli 2012, en turnering den 8. juli samt udgivet en jubilæumsbog med 40 års historie.

Jubilæumsbogen kan købes for 40,00 kr.

Se billeder herunder af fest og reception.