Personale & Bestyrelse

  SEKRETARIATET

  Bjarne HansenForretningsførerbgk@bornholmsgolfklub.dk
  tlf: (+45) 30 80 68 33

  GREENKEEPERCENTERET

  Leif NielsenChefgreenkeeperbgk@bornholmsgolfklub.dk
  tlf: (+45) 40 47 94 63

  CAFÉ

  Café TeestedetKøkkenetbgk@bornholmsgolfklub.dk
  tlf: (+45) 30 80 68 34

  TRÆNING

  Søren ArvidsenProtrænerSa@aga-golf.com
  tlf: (+45) 21 73 17 44

  FORMAND

  Marianne Munk Kofoedformand@bornholmsgolfklub.dk
  tlf: (+45) 20 85 82 18

  NÆSTFORMAND

  Tom Idon Nielsen
  tlf: (+45) 21 78 93 63

  KASSERER

  Vakantbgk@bornholmsgolfklub.dk

  SEKRETÆR

  Uni Houmannuni@unihoumann.dk
  tlf: (+45) 27 85 05 68

  ØVRIGE BESTYRELSE

  Inge Lise Juul
  tlf: (+45) 61 65 83 23

  ØVRIGE BESTYRELSE

  Richardt Sølvertorp

  ØVRIGE BESTYRELSE

  Lars Jørgensen
  tlf: (+45) 21 73 12 84
  This image for Image Layouts addon

  Café Teestedet

  Café Teestedet holder åbent til turneringer og andre aftalte arrangementer i sæsonen.
  Udenfor sæsonen kan cafeen efter aftale lejes til private arrangementer af medlemmerne. Der er plads op til 50 personer. Pris kr. 600,-.
  Caféen har automater med kaffe, øl og vand til høflig selvbetjening.
  Se Kontrolrapport her

  Generalforsamling – referater

  Medlemsmøder – referater

  Års-kontingentsatser (deles i to rater 1/1 og 1/7)
  18-huls banen
  9-huls banen
  1. Aktive Voksne – inklusive spil på NGKs bane
  Kr. 5.550,-
  2. Aktive Ynglinge (fra 19 til og med 25 år) – inklusive spil på NGKs bane
  Kr. 3.000,-
  3. Aktive Juniorer med DGU kort ( til og med 18 år)
  Kr. 1.100,-
  4. Juniorer uden DGU kort
  Kr. 600,-
  5. Passive
  Kr. 600,-
  6. Flexmedlemmer (der betales fuld greenfee 10 gange – derefter frit spil)
  Kr. 1.750,-
  7. Flexmedlemmer udenøs – inklusive spil på NGKs bane
  Kr. 2.600,-
  8. Årskort til medlemmer af NBGK
  Kr. 1.500,-
  Medlemmer i kategori 1,2,3,4,6 må tage ikke-golf spillende gæster
  med på 9-huls banen (Se under Gæster – Greenfee Pay & Play hvis gæst
  er aktiv golfspiller
  Gratis

  Historien

  Bornholms Golf Klubs historie delt op i 2 afsnit, fortalt af tidligere formand for Bornholms Golf Klub, Sven Andersen. Udsendelse er tidligere sendt på TV2 Bornholm.

  Læs om Bornhols Golf Klub herunder

  Januar 1972

  “Gennem en årrække i slutningen af 1960erne har der på Bornholm været bestræbelser i gang for at få anlagt en golfbane. Flere projekter har været drøftet og undersøgt. Enkelte nåede også og at blive skitseret og forhandlet med myndighederne. Det var især en kreds af Rønneborgere, hovedsageligt omkring Rønne Handelsstandsforening der udfoldede bestræbelserne, men projekterne nåede ikke igennem, blandt andet fordi det var vanskeligt at skabe den økonomiske baggrund.”
  Således indledes – ordret – den første forhandlings-protokol for Bornholms Golf Klub under overskriften “Golf på Bornholm”.

  Klubbens første bestyrelse: Johannes Thoms – Erik Kolls – Johannes Bjørnsen – Hanne Blem Bidstrup – Palle West – Paul Larsen – Curt Brink Andersen.

  Januar 1972

  Forår 1972

  Der etableres en træningsbane i Robbedale – området er hvad der i dag svarer til første halvdel af hul 1 og greenen på hul 18.

  Oktober 1972

  38 medlemmer var mødt frem til klubbens første generalforsamling , hvor driftsregnskabet balancerede med 13.779,61. Kontingent for enkeltmedlem var 350 kr.

  Oktober 1972

  Oktober 1972

  På indkaldelsen til generalforsamlingen den 31. oktober 1972 var trykt et bomærke/logo, som kunstmaleren Poul Stoltze havde lavet. Det blev godkendt af generalforsamlingen og er herefter klubbens bomærke.

   

  Om tilblivelsen af bomærket fortæller Poul Stoltze:

  “Jeg fik lov til at låne et par køller og en kugle til inspiration. Jeg startede med to krydsende køller som skulle hænge sammen med et symbol for Bornholm. Griffen er der vist ikke mange, der forbinder med vores Ø, selvom den bliver brugt af, både amtet og milliæret og hverken rundkirke, Hammershus eller silderøgeri fandt jeg relevant, så derfor kunne jeg ikke komme uden om at bruge Øens tegning.
  De fleste kender jo Bornholm som anbragt i sin egen lille firkant på danmarkskortet.
  Da jeg tegnede Øen af efter kortet, bemærkede jeg, at 15. længdegrad går her, den linie på hvilken solen står nøjagtig i syd kl. 12.
  Da golfspillet jo i høj grad drejer sig om præcision, fandt jeg det naturligt at markere dette ved at anbringe golfkøllen her

  Pludselig fik jeg elementerne til at hænge sammen og ved at lade golfkøllens skaft fortsætte op i K’et og Hammeren pege på B’et, opnåede jeg en heraldisk virkning.

  Jeg fandt det naturligt også at markere den 55. breddegrad, især da jeg bemærkede at punktet, hvor de to geografiske linier skærer hinanden, ligger ved Slusegård, et dejligt landskab, som enhver golfspiller også må kunne glæde sig over “.

  Juli 1977

  Opmålt og godkendt af DGU indvies en 9-hullers bane i Robbedale, og der bliver lejet yderligere arealer.

  Juli 1977

  Oktober 1981

  Sven Andersen bliver valgt til klubbens anden formand efter at have siddet i bestyreslen siden 1978. Med ham som formand kom der gang i planerne for udvidelse af golfbanen og en skitse var klar ved årskifter 1981/1982

  August 1985

  Fire nye huller åbnes af Rønne Kommunes kulturudvalgsformand Knud Jeppesen, så klubben nu råder over 13 huller.

  August 1985

  August 1986

  Efter 14 år kunne BGK indvie en “rigtig” golfbane – 18 huller, noget man blot 10 år tidligere ikke havde drømt om.

  Juli 2012

  40 Års Jubilæum

  I den anledning blev der holdt en fest den 6. juli 2012, en reception den 7. juli 2012, en turnering den 8. juli samt udgivet en jubilæumsbog med 40 års historie.

   

  Jubilæumsbogen kan købes for 40,00 kr.

  Se billeder herunder af fest og reception.

  Juli 2012

  Hall of Fame

  Æresmedlemmer

  34-85 Bue Hansen – Æresmedlem 27/2 2012
  Bue har ydet en lang og trofast indsats for klubben i mere end 25 år. Har siddet i bestyrelsen i 11 år, været medlem af Baneudvalget, i UK udvalget, holdleder for elitehold for damer og er stadig formand for Seniorudvalget. Så en yderst aktiv BGK’er med et muntert humør og en altid positiv indstilling.

  34-3 Svend Kofoed Olsen – Æresmedlem 21/2 2010
  Har ydet en stor frivillig indsats i klubben som bestyrelses- og udvalgsmedlem, og ikke mindst som baneudvalgsformand i perioden, hvor banen blev udvidet fra 9 til 18 huller.

  34- 264 Poul Houtved Olsen – Æresmedlem 15/2 2009
  Har ydet en meget stor frivillig indsats for klubben i udvalg og bestyrelse gennem rigtig mange år.

  34-1 Sven Andersen – Æresmedlem 17/2 2002
  Udviklede BGK til det klubben er i dag. (18-huls bane)

  34- ? Johannes Thoms – Æresmedlem 23/3 1995
  Stiftede BGK i 1972. (Afgik ved døden 24/10 1998)

  Årets BGKer

  Årets BGKer 2015 – Torsten Rasmussen
  Torsten overtog det fulde ansvar for Bornholm Golf Open 2015. Torsten gjorde en kæmpe indsats med at få turneringen kørt i stilling og sat op, samt med at få sponsorer til turneringen.

  På trods af en aftale om ligelig arbejdsdeling mellem de bornholmske golfklubber, så var Torsten vedholdende, da de øvrige klubber svigtede både organisatorisk men ikke mindst arbejdsmæssigt i forberedelsesfasen.

  Det er Torstens fortjeneste, at klubberne kunne bogføre en indtægt på over 20 tkr. i regnskabsåret 2015.

  Kort sagt – BGO ville være fortid hvis ikke Torsten på BGKs vegne, havde påtaget sig opgaven med at videreføre turneringen.

  Årets BGKer 2015 – Søren B. Johansen
  Sørens frivillige indsats i Café Teestedet har været meget værdifuld for BGK og været med til at løfte cafeens økonomiske resultat.

  Caféens medarbejdere er glade for Sørens indsats i køkkenet, hvor alle arbejder på samme vilkår og under de samme regler.

  Søren er en super god kammerat, flink og rar at omgås og vellidt af klubbens medlemmer. Torsdagsherrerne har nydt godt af hans store hjælpsomhed med spisning og længere åbningstider om torsdagen. Kort sagt han bidrager til en god stemning i Café Teestedet såvel som i arrangementer og turneringer.

  Café Teestedet ville ikke have haft fredagsåbent hvis ikke Søren på frivillig basis påtog sig opgaven.

  Årets BGKer 2014 – Kratrydderbanden
  Bue Hansen, Per Pihl Hansen, (Pil og Bue – som Leif omtaler dem), Jens Kofoed, Gunni Kure, Ole Sonne Hansen, Peter Karmann Sode, Mogens Kofoed.
  Vi vil gerne takke for det store arbejde som en gruppe medlemmer har lavet i 2014. De startede deres arbejde i 2013 og har fortsat med et endnu større arbejde i 2014.
  Deres arbejde har forskønnet vores bane, og de arbejder i et tæt samarbejde med vores chefgreenkeeper, Leif Nielsen. På denne måde har der været en stor samordning med det store arbejde som greenkeeperne laver i det daglige.
  Det er selvfølgelig ”Kratrydder – banden” vi tænker på.
  Det store arbejde med at holde skråninger og skovområderne på, har aflastet greenkeeperne og har sat ”Prikken over i´et” i den forskønnelse som er sket på banen. Her vil vi specielt nævne arbejdet med hul 4, og området omkring hul 13 til 16.
  Det er en fornøjelse at se resultatet af jeres arbejde, men samtidig har det været en fornøjelse at se det humør I har lagt for dagen når I arbejdede på banen.

  Årets BGKer 2014 – Kjeld “Nuller” Nielsen
  Vi vil gerne takke det her medlem, først og fremmest for en stor stor indsats igennem mange år. For aktivt at involvere sig og stille spørgsmål og komme med forslag og ideer, både ved medlemsmøder og generalforsamlinger. Han møder næsten op til alt hvad der arrangeres i klubben.
  For selv, at arrangere turneringer, bla. er han involveret i RIK, Viking og Knudsker ”Kopperne”, par-3 bane matchen for handicappede medlemmer og ikke handicappede medlemmer og Golf-Bridgeturneringen
  Det er naturligvis ”Nuller” det drejer sig om.
  I 2014 fik Nuller ideen til at lave en ”Ryder Cup” for øens bedste spillere. Og efter grønt lys fra Bestyrelsen – henvendte han sig i Nexø og Rø for at samle et team, der skulle arbejde videre med denne nye turnering. Nu sidder i måske og tænker – Ryder Cup – det har vi da ikke hørt noget om? Og det er rigtigt – for interessen var ikke tilstede i de andre klubber.
  Men nogle gange bliver gode ideer til noget og andre gange gør de ikke! Men at få en god ide, og selv arbejde videre med den fordi man tror det kan blive til noget stort – al ære og respekt for det.
  Til sidst vil jeg nævne at ”Nuller” samler alle avisskriverier om BGK og sætter ind i en scrapbog. Tak for at være med til at dokumentere BGKs historie.

  Årets BGKer 2013 – 34- 2862 Inge Eriksen
  En hædersbevisning for en kæmpe indsats for at ”ryste” de nye fra golfskolerne sammen. Inge modtog til kaninafslutningen den 5. oktober en Kaninstatuette for sit initiativ med at samle årets nybegyndere til spil både på par-3 banen og stor bane. Inge har også hjulpet til ved besøg af skoleklasser. Det er ikke ret tit vi oplever et nyt medlem, i sin første sæson, engagerer sig så aktivt i klubben. Derfor er udnævnelsen til Årets BGK’er meget velfortjent.

  Årets BGKer 2012 – 34-735 Jytte Hansen
  Jytte er formand for Tirsdagsdamerne og med til at styrke sammenholdet blandt damerne ved bl.a. at arrangere damedags matcherne, fællesspisning og ikke mindst Pink Cup hvor der samles ind gennem Kræftens Bekæmpelse til “Støt Brysterne”.

  Årets BGKer 2012 – 34-2042 Mogens Kofoed
  Mogens har som formand for Klubhusudvalget stået i spidsen for opførelse af det nye klubhustag, hvor han har koordineret de frivillige hjælperes indsats samt, ikke mindst selv hjulpet til, helt fra at få tegnet taget til at få ledt tag-regnvandet bort fra klubhuset.

  Årets BGKer 2011 – Eliteholdet
  Hædersbevisningen gives for holdets indsats i 2010, hvor det lykkedes at spille sig til en plads 1. division.

  Årets BGKer 2010 – 34-684 Kirsten Sonne og 34-211 Mille Marie Munch
  For det store frivillige arbejde de har udført i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af DGU Pigecamp på Bornholm i 2009.

  Årets BGKer 2009 – 34-716 Fritz Kirschler og 34-313 Svend Erik Olsen
  For det store frivillige arbejde de har udført for BGK gennem Husudvalget i år 2008.

  Banerekorden

  Bruttoslag
  Navn og klub
  61
  Sat på andendagen af Bornholm Golf Open 16/8 2013
  Morten Winther
  Sydsjællands Golf Klub
  64
  Sat ved 3. runde af Bornholmsmesterskabet 19/6 2005
  Brian Mogensen
  Bornholms Golf Klub
  64
  Sat under Pinseturneringen 1/6 2009
  Michael Hågensen
  Bornholms Golf Klub
  65
  Sat ved Klubmesterskabet 31/8 2002
  Emil Rasmussen
  Bornholms Golf Klub

  Formænd for Bornholms Golf Klub

  År
  Formand
  2010 –
  Marianne Munk Kofoed
  2008 – 2010
  John Nielsen
  2004 – 2008
  Arne Mikkelsen
  2001 – 2004
  Hanne Blem-Bidstrup
  1995 – 2001
  Mogens Spang
  1981 – 1995
  Sven Andersen
  1972 – 1981
  Johannes Thoms

  Klubmestre/hole-in-one

  Klubmestre

  År
  Række
  Navn
  2018
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Emil Rasmussen
  Helle Nygaard Hansen
  2017
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Leif Nielsen
  Marianne Dahl Mertz
  2016
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Emil Rasmussen
  Helle Nygaard Hansen
  2015
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Leif Nielsen
  Lina Størup
  Lars Vesløv
  Helle Nygaard Hansen
  Birthe Jeppsen
  Poul Houtved Olsen
  2014
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Leif Nielsen
  Lina Størup
  Claus Rune Povlsen
  Birthe Kure
  Mille Marie Munch
  Poul Houtved Olsen
  2013
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Junior Herrer
  Leif Nielsen
  Lina Størup
  Lars Vesløv
  Birthe Kure
  Birte Jeppsen
  Aage Munch
  Lucas Christensen
  2012
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Junior Herrer
  Junior Piger
  Michael Hågensen
  Line Størup
  Lars Vesløv
  Birthe Kure
  Aase Hansen
  Karsten Jørgensen
  Frederik Klenum
  Marie Falk
  2011
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Junior Herrer
  Piger
  Drenge
  Emil Rasmussen
  Lina Størup
  Lars Vesløv
  Birthe Kure
  Renate Spang
  Aage Munch
  Stig Killendahl
  Sacha Hvitfeldt Kofod
  Lucas Christensen
  2010
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Piger
  Simon Engel
  Lina Størup
  Per Raunslund Olsen
  Birthe Kure
  Birte Jeppsen
  Poul Houtved Olsen
  Marie Falk
  2009
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Junior Herre
  Drenge
  Michael Hågensen
  Rikke Spang
  Leif Madsen
  Birthe Kure
  Mille Marie Munch
  Svend Kofoed Olsen
  Peter Sonne Mortensen
  Stig Killendahl
  2008
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Junior Herre
  Leif Nielsen
  Rikke Spang
  Finn ogensen
  Birthe Kure
  Mille Marie Munch
  Poul Houtved Olsen
  Stig killendahl
  2007
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Junior Herrer
  Emil Rasmussen
  Rikke Spang
  Leif Nielsen
  Birthe Kure
  Mille Marie Munch
  Poul Houtved Olsen
  Karl Emil Blem Bidstrup
  2006
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Junior Herrer
  Drenge
  Brian Mogensen
  Rikke Spang
  Aage Munch
  Lisbeth Lindeskov
  Mille Marie Munch
  Sven Andersen
  Karl Emil Blem Bidstrup
  Rasmus Kjellberg
  2005
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Junior Herrer
  Junior Damer
  Brian Mogensen
  Dorte Andersson
  Svend kofoed Olsen
  Renate Spang
  Mille Marie Munch
  Sven Andersen
  Stefan Vesløv
  Astrid Lindholdt
  2004
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Junior Herrer
  Emil Rasmussen
  Rikke Spang
  Kai Kofoed Olsen
  Renate Spang
  Mille Marie Munch
  Poul Houtveds Olsen
  Andreas B. Nielsen
  2003
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Junior Herrer
  Junior Damer
  Drenge
  Mark Pedersen
  Renate Spang
  Svend Kofoed Olsen
  Renate Spang
  Ulla Nielsen
  Kai Pedersen
  Simon Juel Pedersen
  Astrid Lindholdt
  Stefan Vesløv
  2002
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Junior Herrer
  Drenge
  Piger
  Emil Rasmussen
  Birgit Johansen
  Morten Lindeskov
  Mille Marie Munch
  Bente Madsen
  Hans Juhl
  Simon Juel Pedersen
  Christan Møller Holm
  Astrid Lindholm
  2001
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Junior Herrer
  Junior Herrer
  Frits Kjellberg
  Margrethe Kjellberg
  Aage Munch
  Renate Spang
  Iris Christensen
  Niels Munch-Pedersen
  Nikolaj Mannering
  Peter Clausen
  2000
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Junior Herrer
  Drenge
  Ronnie Lindeskov
  Margrethe Kjellberg
  Aage Munch
  Renate Spang
  Iris Christensen
  Jørgen Stangegaard
  Jannick Thøgersen
  Nikolaj Mannering
  1999
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Junior Herrer
  Junior Damer
  Denge
  Leif Nielsen
  Marianne Munch holm
  Svend Kofoed Olsen
  Renate Spang
  Lissi Tindø
  Bue Hansen
  Jannick Thøgersen
  Tine Huth Nielsen
  Lars Lund Folkmann
  1998
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Junior Herrer
  Junior Damer
  KimRønshoff
  Birthe Skov
  Sven Andersen
  Mille Marie Munch
  Eva Koefoed
  Erik Albér
  Jannick Thøgersen
  Tine Huth Nielsen
  1997
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Junior Herrer
  Junior Damer
  Jan Svendsen
  Marianne Munch Holm
  Kai Pedersen
  Renate Spang
  Birgit Nielsen
  Johannes Jensen
  Jannick Thøgersen
  Ane Holm Jensen
  1996
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran D
  Veteran H
  Junior Herrer
  Junior Damer
  Denge
  Nicolai Bech-Jensen
  Renate Spang
  Sven Andersen
  Renate Spang
  Birgit Nielsen
  Kurt Møller
  Henrik E. Johansen
  Ane Holm Jensen
  Sune Christensen
  1995
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Veteran H
  Junior Herrer
  Junior Damer
  Martin Schou
  Renate Spang
  Poul Houtved Olsen
  Renate Spang
  Leif Erbo Larsen
  Sune Christensen
  Heidi Horsner
  1994
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Junior Herrer
  Junior Damer
  Jan Svendsen
  Gitte Dam
  Poul Houtved Olsen
  Henrik E. Johansen
  Heidi Horsner
  1993
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Junior Herrer
  Junior Damer
  Poul Erdland
  Gitte Dam
  John Larsen
  Nicolai Bech-Jensen
  Kristine Lindeskov
  1992
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Junior Herrer
  Junior Damer
  Jan Svendsen
  Marianne Munch Holm
  Svend Erik Rasmussen
  Rigmor Jørgensen
  Nicolai Bech-Jensen
  Ann Katrin Kofoed Olsen
  1991
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Junior Herrer
  Junior Damer
  Poul Erdland
  Marianne Munch holm
  Svend Erik Rasmussen
  Birgit Nielsen
  Poul Erdland
  Ann Katrin Kofoed Olsen
  1990
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Junior Herrer
  Junior Damer
  Rasmus Maahr
  Marianne Munch Holm
  Johannes Jensen
  Ellen Ferdinand Jørgensen
  Nicolai Bech-Jensen
  Jeanett Kristensen
  1989
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Junior Herrer
  Junior Damer
  Brian Culmsee
  Else Koefoed Olsen
  Johannes Jensen
  Eva Koefoed
  Rasmus Maahr
  Ann Katrin Kofoed Olsen
  1988
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Junior Herrer
  Junior Damer
  Jan Svendsen
  Marianne Munch Holm
  Johannes Jensen
  Rigmor Jørgensen
  Rasmus Maahr
  Ann Katrin Kofoed Olsen
  1987
  BGK Herrer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Rasmus Maahr
  Leif Karlsen
  Rigmor Jørgensen
  1986
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Junior Herrer
  Jan Svendsen
  Marianne Munch Holm
  Leif Karlsen
  Rigmor Jørgensen
  Brian Fiber
  1985
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Junior Herrer
  Brian Fiber
  Marianne Munch Holm
  Leif Karlsen
  Lilly Olsen
  Rasmus Mahr
  1984
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Junior Herrer
  Halle Lou-Møller
  Marianne Munch Holm
  Svend Munch Holm
  Rigmor Jørgensen
  Michael Thomsen
  1983
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Junior Herrer
  Leif Karlsen
  Marianne Munch Holm
  Jørn Lou-Møller
  Rigmor Jørgensen
  Michael Windahl Andersen
  1982
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Junior Herrer
  Junior Damer
  Lars Jacobsen
  Marianne Munch Holm
  Jørn Lou-Møller
  Lilly Olsen
  Michael Thomsen
  Dorthe Lou-Møller
  1981
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Senior Herrer
  Senior Damer
  Junior Herrer
  Junior Damer
  Lars Andersen
  Dorthe Lou-Møller
  Erik Ingvorsen
  Lilly Olsen
  Michael Thomsen
  Dorthe Lou-Møller
  1980
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Junior Herrer
  Junior Damer
  Sven Jensen
  Marianne Munch Holm
  Jan Svendsen
  Dorthe Lou-Møller
  1979
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Jan Svendsen
  Marianne Munch Holm
  1978
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Robin Carter
  Marianne Munch Holm
  1977
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Halle Lou-Møller
  Dorthe Ingvorsen
  1976
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Peter Karman Sode
  Marianne Munch Holm
  1975
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Erik Ingvorsen
  Marianne Munch Holm
  1974
  BGK Herrer
  BGK Damer
  Johannes Thoms
  Dorthe L. Andreasson

   Hole-in-One

   År
   Hul
   Navn
   2018
   Hul 12
   Hul 1
   Hul 9
   Hul 9
   Tom Poulsen
   Anker Markussen
   Frithjof Peitz
   Jesper Skov (NGK)
   2017
   hul 1
   Per Lund Hansen
   2016
   hul 1
   hul 17
   hul 1
   hul 9
   Marius Folkmann Munk
   Peter Vesløv
   Harald Aggerholm
   Peter Lund
   2015
   hul 9
   hul 9
   hul 9
   hul 9
   hul 12
   hul 1
   hul 1
   hul 9
   Michael Larsen
   Birthe Hjort Hansen
   Jan Hjorth Hansen
   Peter Vesløv
   Birthe Lund
   Claus Povlsen
   Gabriella Lorenz (Tyskland)
   Lars Vesløv
   2014
   hul 12
   hul 1
   hul 14
   hul 14
   hul 12
   Poul Houtved Olsen
   Jørn-Ole Poulsen
   Birgith Toft Kofoed
   Kim Kettner
   Gunnar Pettersen (Norge)
   2013
   hul 8*
   hul 18*
   hul 3*
   hul 8*
   hul 5*
   Finn Rasmussen (Hedeland)
   Jesper Andersson
   Inge Lise Juul
   Leif Jacobsen
   Gitte Bech Jensen
   2012
   hul 18*
   hul 5*
   hul 18*
   Brian Madsen
   Pauli Serup (Næstved)
   Mads Holm
   2011
   hul 10*
   hul 8*
   hul 18*
   hul 17*
   hul 5*
   Morten Kofod Hansen
   Kim Myhre
   Allan Kofoed
   Søren Andersen (Ledreborg)
   Birthe Skov (NBGK)
   2010
   hul 8*
   hul5*
   hul 18*
   hul 5*
   hul 18*
   hul 10*
   Per Raunslund Olsen
   Folmer Dahl
   Jesper Spang
   Kjeld Sommer
   Preben Stig Møller
   Niels Brandt Kofoed (NGGK)
   2009
   hul 5*
   hul 5*
   hul 18*
   hul 18*
   hul 5*
   Inger Rasmussen
   Kaj Ole Jensen
   Kenneth Larsen
   Bent Riddersborg
   Mogens Kofoed
   2008
   hul 18*
   hul 3*
   Niels-Erik Baadsgaard
   Preben Møller
   2007
   hul 5*
   Stig Killendahl
   2006
   hul 3*
   Vibeke Juel Blem
   2005
   hul 11*
   hul 18*
   hul 5*
   hul 8*
   Claus Andersen
   Rikke Spang
   Martin Tranberg
   Tony Andersen
   2004
   hul 14
   hul 14
   hul 9
   hul 9
   hul 17
   hul 14
   Birgit Johansen
   Tony Birkebæk
   Einer Toft Kofoed
   Frank Bentler
   Bjørn Hansen
   Bent Nielsen
   2003
   hul 2
   Peter Clausen
   2002
   hul 14
   hul 8
   hul 12
   Cai Kruse
   Leif Nielsen
   Mille Marie Munch
   2001
   hul 1
   hul 1
   hul 9
   hul 9
   hul 9
   hul 9
   Bjarne Folkmann
   Sven Andersen
   Flemming Hansen
   Flemming Hansen
   Åse Thøgersen
   Jesper Andersson
   2000
   hul 8
   hul 9
   hul 12
   hul 1
   hul 1
   hul 1
   hul 9
   Ronnie Lindeskov
   Jørn Ole Hansen
   Jesper Spang
   Sven Andersen
   Hans Jørgen Povlsen
   Mikki Johansen
   Flemming Schmidt
   1999
   hul 12
   hul 9
   hul 1
   hul 9
   hul 9
   hul 9
   hul 9
   hul 1
   hul 8
   Birthe Jensen
   Martin Holm
   Jesper Kaplan
   Kjeld Sonne
   Niels Juhl
   Jørn Ole Hansen
   Kim Rønshoff
   Jannick Thøgersen
   Lars Christensen
   1998
   hul 8
   hul 1
   hul 1
   Jørgen Stangegaard
   Einer Toft Kofoed
   Jesper Munch Jensen
   1997
   hul 9
   hul 9
   hul 17
   hul 9
   hul 1
   hul 9
   Karlo Hansen
   Jens Kofoed
   Jørgen Falk
   Birgit Nørøxe
   Lisbeth Nyström
   Lars Vesløv
   1996
   hul 1
   hul 8
   hul 9
   hul 12
   hul 8
   hul 9
   hul 9
   Povl Erik Munch
   Torben Folkman
   Else-Marie Koefoed
   Flemming Nielson
   Hans-Edgar Hansen
   Ole Keller
   Jesper Nielsen
   1995
   hul 17
   hul 9
   Johannes Jensen
   Martin Schou
   1994
   hul 4
   hul 4
   hul 17
   hul 16
   hul 17
   hul 17
   Jørn Ole Hansen
   Carsten Andersen
   Gitte Dam
   Leif Karlsen
   Kaj Nielsen
   Erik Thøgersen
   1993
   hul 18
   hul 18
   hul 18
   Martin Schou
   Grethe Grønnegaard
   Han-Jørn Westh
   1992
   hul 1
   hul 2
   hul 1
   Søren Nielsen
   Karlo Didriksen
   Preben Olesen
   1991
   hul 17
   hul17
   hul 1
   hul 4
   hul 16
   Jannie Årman
   Marianne Wäpplinge
   Mogens Blom
   Kim Rønshoff
   Peter Vang
   1990
   hul 18
   hul 3
   hul 2
   Torben Steenberg
   Jan Svendsen
   Ole Dam
   1989
   hul 2
   hul 1
   Svend Kofoed Olsen
   Erik Jensen
   1988
   hul 2
   Svend Kofoed Olsen
   1987
   hul 18
   hul 11
   hul 17
   Tage Høgh
   Jan Svendsen
   Erik Herold Jensen
   1986
   hul 2
   hul 18
   Erik Herold Jensen
   Rasmus Maahr
   1985
   hul 18
   Tage Høgh
   1984
   hul 18
   Michael Windahl
   1983
   hul 18
   Sven Andersen
   1980
   hul 1
   hul 18
   Michael Windahl Andersen
   Johannes Thoms
   1979
   hul 18
   Leif Erbo Larsen
    Bemærk! Før 2005 var for-9 => de huller, der nu er bag-9, og omvendt.
    Banens hulforløb var omlagt fra 2005 til og med 2013 og er markeret med *

    Gæster i Bornholms Golf Klub

    Til greenfeegæster:

    Greenfee kr. 350 - gælder hele dagen

    Ugekort kr. 1000

    14-dages kort kr. 1500

    Se flere tilbud under Gæster

    © BORNHOLMS GOLF KLUB. All Rights Reserved.

    Find os på Facebook

    KONTAKTINFORMATION

    Free Joomla templates by L.THEME